Zahvalnica Mobilnoj telefoniji Srbije

Zahvalnica Mobilnoj telefoniji Srbije

Da je „Mobilna telefonija Srbije“ i društveno odgovorna institucija govori u prilog činjenica da se u njenoj organizaciji realizuju i donatorske aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti kao što je podrška mladima u obrazovanju je obradovala i našu školu, kojoj je MTS donirao sredstva za nabavku MIMIO TEACH interaktivni uređaj koji pretvara bilo koju tablu u interaktivnu (pametnu) tablu.

Ovim putem kolektiv „Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole“ na čelu sa direktorom Zoranom Stankovićem, se  još jednom zahvaljuje „Mobilnoj telefoniji Srbije“ na donaciji i ukazanom poverenju.

HVALA MTS!