Učenički parlament

07.02.2017. odryan je učenički parlament na kojem je prisustavo direktor „Srednje grđevinske i drvoprerađivačke srucne skole“ , profesor Emina Kovačević,pedagog gimnazije „Gimnazija Nikola Tesla“ i profesor Nikola Dobrijević koji vodi organizaciju „Škola pripada svima“.