Одржано ПИСА тестирање средњошколаца

Највеће међународно истраживање у области образовања, ПИСА, ће бити спроведено ове године у једном броју школа и са око 9000 ученика у периоду од 16.04. до 28.05. Школе које представљају нашу земљу су одабране случајним путем, а тестирањем су обухваћени ученици рођени 2002. године. Наш образовни систем је један од више од 80 система који учествују у истраживању.

Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа је изабрана да помогне при доношењу будућих одлука о образовању у Србији и 25. и 26.04. је обављено ПИСА тестирање.

Већина питања и задатака на тесту се тиче вештине читања, али има задатака из математике, науке и финансијских тема, као и упитник о ученицима, њиховим ставовима, учењу и школи. Тестови су рађени на рачунарима, а израда задатака и попуњавање упитника са уводним објашњењима и паузама је трајала око 4 сата.

Ово истраживање је важно јер омогућава упоређивање ефикасности нашег образовања са образовањем у другим земљама. Коначне резултате ћемо добити у децембру 2019. године и тада ћемо поуздано знати које су добре стране наших школа, а шта и како мора да се мења и унапређује.

Хвала свим ученицима који су се одазвали тестирању.

За више информација, посетите сајт http://www.pisa.rs/