Obuka interaktivne table

26.01.2017. održana je obuka „Upotreba interaktivne table u nastavi“ koja se održala u prostorijama Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole.